Činnost

Stavební činnost

Realizujeme veškeré zakázky v oboru pozemních staveb. Naše firma má bohaté zkušenosti s developerskými projekty i s individuální výstavbou.
Působíme po celém území České republiky.

 • Rodinné domy

 

 • Bytové domy

 

 • Administrativní budovy

 

 • Skladovací a prodejní haly

 

 • Inženýrské sítě a komunikace

 

 • Rekonstrukce a adaptace objektů

 

 • Realizace dílčích stavebních prací (hrubé stavby, terénní úpravy, zpevněné plochy)

 

Projektování

U projektu jsme obvykle už od první studie, pro investory zajišťujeme kompletní projektové služby.
U realizovaných staveb vykonáváme také inženýrskou činnost a kompletní servis.

Provádíme :

 • Úvodní konzultace a návrh řešení

 

 • Vypracování studie a 3D vizualizace

 

 • Provedení dokumentace pro územní řízení, ohlášení stavby resp. stavební povolení

 

 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů

 

 • Zajištění stavebního povolení

 

 • Realizační dokumentaci

 

 • Inženýrská činnost, autorský dozor, technický dozor investora

 

 • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

 

 • Zajištění kolaudace stavby